IIPO

Inteligentní Informační Panelový Označník. Panel odjezdů a příjezdů. Dálkově měnitelné jízdní řády na autobusových zastávkách, informační tabule na nádraží.

Interaktivní panelový staniční označník zobrazující jízdní řády, zpoždění, výluky a jiná upozornění pro cestující. Inteligentní Informační Panelový Označník – inovativní moderní aplikace internetu věcí

  • Vzdálená správa nahrazuje plně listinnou podobu, šetří čas je VŽDY AKTUÁLNÍ
  • Odpadá nutnosti objíždět zastávky a měnit papírové jízdní řády, vyvěšovat upozornění na výluku.
  • Zobrazuji upozornění jízdní řády, panel odjezdů/ příjezdů, výluku, zpoždění a jiná varování pro cestující v reálném čase
  • Volitelná verze s kamerou a SOS tlačítkem napojené na dispečink či záchranné složky jako komunikační portál pro první pomoc v krizové situaci
  • Použití jedinečného E-ink displeje (elektronický papír) umožňuje napájení z alternativních zdrojů. Je tedy energeticky úsporným řešením pro zelená města
  • Vhodné k instalaci i na odlehlá místa, bez el. přípojky, např. zastávky v osadách apod
  • V kombinaci se zobrazováním reklam a hromadné správy všech panelů z jednoho počítače jedním člověkem se výrazně zrychlí doba návratnosti počátečních investic