Header

CO JE INFOPANEL?

Původní zákaznické interaktivní řešení digitálních informačních panelů s naším softwarovým vybavením, které může být kdykoliv modifikováno podle požadavku zákazníka s libovolnou zobrazovací jednotkou, včetně vícenásobných displejů/ obrazovek.

 • • on-line kompletní dálkový dohled a řízení
 • • přizpůsobí se datovému zdroji
 • • náhrada listinné podoby reklamních panelů, úředních desek, místních vývěsek, nástěnek
 • • v provedení pro vnitřní použití (indoor), pro venkovní použití v přístřešku (semi-outdoor), včetně klimatizace a zvýšené odolnosti proti dešti, sněhu a ledu (outdoor)
 • • standardní nebo energeticky úsporné řešení s programem řízení spotřeby - den, noc, fotovoltaické panely
 • • E-ink nízkopříkonová verze s lokální řízenou akumulací a výdejem elektrické energie
 • • volitelný design, antivandal provedení je samozřejmostí
 • • konfigurace je plně volitelná zcela podle zadání zákazníka (Wi-Fi point, SOS tlačítko, kamera, aplikace TYFLO)

Využití

Státní správa (úřední deska, vyvolávací a navigační systém v úředních budovách, …) Hotely, kongresová centra, banky (navigace, provozní a turistické info, jídelníček, …) Obchodní prostory (centrálně řízená reklamní síť, navigační systém, jízdní řády…) Veřejná doprava, dispečinky (jízdní řády, informační tabule, upozornění/ varovná sdělení) Kulturní centra (program, navigační systém, centrálně řízená reklamní síť, …) Naučné stezky (nízkoenergetické dálkově řízené E-ink panely, turistické info, SOS tlačítko) Info centra (reklamní síť, jízdní řády, kulturní program, turistické info)

Tento výrobek byl vyvinut s využitím programu podpory OPPIK. Naše EUD - Elektronická Úřední Deska je odvozená varianta našeho řešení moderního uživatelsky programovatelného komunikačního zařízení, kterým je náš IIPO - Inteligentní Informační Panelový Označník . EUD je zařízení ze skupiny moderních elektronických řešení, přednostně využitelných pro projekty "Smart City - Chytré Město" s možností získání dotací pro města a obce. Náš IIPO v provedení jako EUD - Elektronická Úřední Deska je vybaven moderním počítačovým hardwarem a softwarem s možností sofistikovaného dohledu a s dálkovou správou a tak kromě mnoha dalších funkcí například zcela nahrazuje standardní úřední desku, kde se ručně musí vyvěšovat a měnit papírové dokumenty a starat se o jejich aktualizaci. EUD variantně dodáváme v provedení pro vnitřní použití (indoor), pro venkovní použití v přístřešku (semi outdoor) a nebo pro venkovní použití s odolností proti dešti, sněhu a ledu (outdoor) Jedná se o naše původní zákaznické interaktivní řešení s naším softwarovým vybavením, které může být zakázkově modifikováno podle požadavku zákazníka V původní variantě náš IIPO funguje například jako informační označník, vhodný pro zastávky, stanice a nádraží veřejné nebo městské nebo soukromé dopravy a podobně. Je také přednostně vhodný jako zařízení pro informační a turistická střediska, zájmové zóny, krajinné oblasti, nebo jako informační zařízení pro podniky a zařízení státní správy, nebo jako reklamní a informační zařízení pro obchody a obchodní centra, autosalóny, zdravotnická zařízení, reklamní agentury a podobně. Zařízení zobrazuje automaticky v libovolném nastavitelném pořadí a ve volitelném časovém intervalu dokumenty, obrázky a videa podle potřeb správce nebo majitele. Kromě přednastaveného sledu zobrazování dokumentů si uživatel (zákazník) může zvolit svůj individuální způsob prohlížení informací stejně, jako u inteligentních telefonů. K ovládání slouží tedy buď samotná obrazovka zařízení, která je v provedení s dotykovým (touch) displejem, nebo je možné zařízení ovládat pomocí tlačítek. Ta mohou být opět v provedení jako tlačítka dotyková nebo ruční v antivandal provedení.
 • - IIPO a EUD komunikují automaticky s dispečerským nebo řídicím centrem pomocí LAN, WiFi nebo LTE 4G / 3G / 2G sítě.
 • - Poskytují široce konfigurovatelné WiFi připojení pro uživatele v jeho blízkosti
 • - Mají možnost použít displej, čitelný i na prudkém slunci
 • - Variantně zařízení dodáváme buď v provedení s jednou nebo více obrazovkami nebo v provedení s eDispleji s nulovou spotřebou pro stanoviště bez elektrické energie
 • - Nabízíme provedení s mechanickými nebo dotykovými tlačítky nebo s dotykovou obrazovkou
 • - Variantně nabízíme konfiguraci buď jako zařízení nepřetržitě pracující v režimu 24/7, nebo jako úspornější řešení s definovaným časovým programem, nebo v provedení s řízením provozu podle přítomnosti zájemců
 • - Zařízení dodáváme s vybavením jako standardní nebo jako energeticky úsporné řešení s programem řízení spotřeby
 • - Reaguje na přítomnost osob v dosahu
 • - Trvalé, kombinované nebo autonomní elektrické napájení (den, noc, fotovoltaické panely, větrná turbína) v nízkopříkonové verzi s lokální řízenou akumulací a výdejem elektrické energie
 • - Konfigurace je plně volitelná zcela podle zadání zákazníka
 • - Přenáší obousměrně obrazové a zvukové informace podle potřeb zákazníka
 • - Umožňuje on line kompletní dálkový dohled a řízení
 • - V provedení jako staniční označník zobrazuje příjezdy a odjezdy spojů s aktualizovanou informací o poloze vozidel, jízdní řády s možností jejich okamžité změny, okamžitě informuje o zpožděních, výlukách, krizových situacích, přenáší povely a informace podle potřeby
 • - Kamera s dálkovým dohledem ukládá a přenáší obrazovou informaci o dění v monitorovaném prostoru v okolí zařízení
 • - Uživatelsky volně programovatelný informační a reklamní interaktivní panel
 • - Zobrazuje automaticky v libovolném nastavitelném pořadí a ve volitelném časovém intervalu dokumenty, obrázky a videa
 • - Umožňuje ruční výběr zobrazené informace pomocí dotykových nebo ručních tlačítek v antivandal provedení
 • - Komunikuje s dispečerským nebo řídicím centrem pomocí LAN, WiFi nebo LTE 4G / 3G / 2G sítě - Vzdálená správa
 • - Poskytuje široce konfigurovatelné WiFi připojení pro uživatele v jeho blízkosti
 • - Má možnost použít displej, čitelný i na prudkém slunci
 • - Variantně dodáváme buď v provedení s jednou nebo více obrazovkami nebo v provedení s eDispleji s nulovou spotřebou pro stanoviště bez elektrické energie

Infopanely Infopanely Infopanely Infopanely Infopanely Infopanely

ZAVOLEJTE NÁM!

602 336 630

NAPIŠTE NÁM